Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie "Drogi Publiczne"

Części składowe tekstu (tekst przesłany w wersji edytowalnej):

 • imię i nazwisko autora (-ów), tytuł naukowy, afiliacja
 • tytuł artykułu (nie powinien on być zbyt obszerny, powinien natomiast przyciągać uwagę i oddawać treść całego artykułu)
 • lead (kilkuzdaniowe wprowadzenie do całej publikacji, mające zachęcić czytelnika, aby zagłębił się w jego zawartość)
 • treść (optymalne teksty opiewają na ok. 20 tys. znaków, acz nie jest to regułą)
 • śródtytuły (krótkie tytuły poszczególnych części artykułu, które nie tylko dynamizują tekst, ale dzielą go wizualnie i szeregują go na poszczególne zagadnienia),
 • bibliografia powinna być ujednolicona w następujący sposób:
  Piśmiennictwo:
  1. pozycje książkowe, np.: Martens N., Morciniec E.: Mały słownik niderlandzko – polski, Warszawa 2006.
  2. cytowane artykuły, np.: Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Sole organometaliczne w mieszankach mineralno-asfaltowych. „Magazyn Autostrady”, nr 6/2008, s. 6-42.

Materiał graficzny:

 • Czasopismo drukowane jest w poręcznym rozmiarze B5, dlatego grafiki i fotografie dodane do artykułu powinny być szczególnie przemyślane i nie zawierać zbyt wielu nieczytelnych szczegółów,
 • materiały graficzne (zdjęcia, rysunki, tabele) powinny zostać nadesłane w jakości nadającej się do publikacji (minimum to 300 dpi w oryginalnym rozmiarze),
 • materiał graficzny powinien być wklejony do dokumentu tekstowego i przysłany osobno,
 • zdjęcia (podpisane jako: fot.), tabele, rysunki (podpisane jako: rys.) muszą mieć podpis i ewentualnie podane źródło
 • każdy element graficzny powinien zostać kolejno ponumerowany, sugerowane formaty plików graficznych to pdf, jpg, avi, tif, eps

Dobre rady:

 • czytelnik jest najważniejszy – przygotowując tekst, myślmy przede wszystkim o nim
 • ekonomia i estetyka – długie tytuły, śródtytuły nie są ani atrakcyjne, ani interesujące,
 • przejrzystość tekstu – wypunktowania przyciągają uwagę, jednak zbyt duża ich liczba zaburza płynność tekstu i nie jest dobrze przyjmowana przez czytelników,
 • każde zdjęcie wymaga podania jego źródła; zdjęcia pochodzące z Internetu mają zbyt słabą jakość do publikacji i są niewiadomego pochodzenia; redakcja nie publikuje zdjęć, do których osoba je nadsyłająca nie ma praw autorskich.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij