14 czerwca br., odbyło się oficjalne otwarcie II Hali Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Rozbudowa hali OBR o kolejne 667m2 umożliwi pracę nad prototypami większych i bardziej złożonych modeli maszyn.

W celu sprawnej realizacji zaawansowanych prac z dziedziny B+R powstał  projekt „„OBR2”- OBR.SaMASZ.PL jako element koncepcji SuperFabryka 4.0 na potrzeby Klastra Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy”. Projekt rozpoczął się w 2020 roku, od 2023 roku przejdzie w fazę trwałości, a jego zakończenie jest przewidziane na 2028 rok. Wartość inwestycji wynosi 25 mln, przy dofinasowaniu 8,2 mln.

Zakres projektu obejmuje w ramach obszaru infrastruktury wyposażenie hali OBR
w 7 obrabiarek do opracowywania nowych technologii i wykonywania prototypów oraz 2 stanowiska badawcze, a także rozwój infrastruktury IT wspierającej modelowanie i symulację procesów technologicznych za pomocą Digital Twin w ramach obszaru agendy badawczej SUPERFABRYKA 4.0.

Dzisiejszy Ośrodek Badań i Rozwoju to nierozerwalny element całej firmy, składający się
z ponad 70 osób, w tym z 30 konstruktorów. Na bieżąco pracujemy na ponad 20 projektami nowych maszyn i utrzymujemy w ciągłej aktualności ponad 300 istniejących maszyn.

Jednakże na projektach nie koniec. W maju tego roku NCBiR rozstrzygnął konkurs „Szybka ścieżka – Agrotech POIR.01.01.01-00-2167/20" w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0”. Wartość projektu wyniesie 8,4 mln, z czego dofinasowanie 4,7 mln. Projekt realizujemy wspólnie z Politechniką Białostocką (Wydziałem Mechanicznym i Elektrycznym) w ramach Konsorcjum firm.

W ramach projektu planowane jest opracowanie i przebadanie ciągu maszyn, tj. dwustronnej kosiarki dyskowej pracującej z kosiarką czołową, przetrząsacza karuzelowego i zgrabiarki karuzelowej. Opracowywane maszyny będą wyróżniać się innowacyjnymi rozwiązaniami, pozwalającymi na prowadzenie precyzyjnego, zrównoważonego rolnictwa.

źródło i fot.: samasz

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij