ILF Consulting Engineers Polska przygotuje kompleksową dokumentację projektową dla inwestycji budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszcz.

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Inwestycja ma zabezpieczyć miasto przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużą ilością wód opadowych i roztopowych – tzn. zminimalizować podtopienia budynków i zalania ulic, a także umożliwić retencjonowanie wody i wykorzystanie jej w okresach suchych.

Do obowiązków firmy ILF Polska należą kompleksowe usługi projektowe, obejmujące przygotowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej, a także nadzór autorski. Usługa obejmuje również uzgodnienia z gestorami i jednostkami miejskimi, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia prac dla budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej oraz kolizji wtórnych.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej to ogromna ekologiczna inwestycja realizowana przez miejskie wodociągi – wskazuje Beata Nepelska-Kula, Dyrektor Działu Projekty ILF Consulting Engineers Polska. Działania prowadzone są w szczególnie trudnych warunkach z uwagi na centrum miasta – wiąże się to z gęstą zabudową i uzbrojeniem terenu oraz koniecznością zmiany organizacji ruchu. Są one jednak niezbędne do poprawy jakości życia w mieście i mają realny wpływ na środowisko naturalne. Cieszymy się, że korzystając z naszego doświadczenia projektowego przy podobnych inwestycjach, możemy być częścią tak ważnej realizacji ­– dodaje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Planowane zakończenie prac przewidziano na 2022 r.

źródło i fot.: LF Consulting Engineers Polska

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij