Firma Bentley Systems wspiera rozwój "cyfrowych bliźniaków infrastruktury", które stanowią przełom w kompleksowej realizacji projektów.

Co branża może zrobić, aby zwiększyć produktywność? Tym pytaniem kierujemy się przy wdrażaniu nowych inicjatyw. Budownictwo to ogromna branża, która wpływa na codzienne życie ludzi i napędza znaczną część światowej gospodarki. Jednak odpowiednia realizacja projektów jest nadal niezwykle trudna. Zaczynając od wygrywania odpowiednich projektów, tworzenia skutecznych planów i zarządzania ryzykiem. Firmy inżynierskie, właściciele i generalni wykonawcy, z którymi rozmawiamy, zawsze chcą mieć wgląd w wydajność projektu w całym łańcuchu dostaw, aby dokonać radykalnych zmian produktywności. Pewna organizacja przekazała nam niedawno informację, że postawiła sobie za cel trzykrotny wzrost produktywności do 2030 roku.

Uważamy, że cyfrowe bliźniaki stanowią przełom w kompleksowej realizacji projektów. Przed pandemią COVID branża budowlana powoli się digitalizowała, a bodźce po prostu nie były wyrównane. Badania przeprowadzone przez konsultantów wykazały, że branża budowlana utknęła w początkowej fazie procesu przejścia na systemy cyfrowe. Jednak nowsze badania pokazują uderzającą zmianę w nastawieniu kadry kierowniczej oraz to, że firmy przyspieszyły cyfryzację interakcji w łańcuchu dostaw o trzy, cztery lata. Udział produktów z obsługą cyfrową przyspieszył o siedem lat. Czy COVID obalił zasadę Billa Gatesa, że zawsze przeceniamy zmianę, która nastąpi w ciągu najbliższych dwóch lat i nie doceniamy zmiany, która nastąpi w ciągu najbliższych 10 lat? A gdyby można było kontrolować zmianę? Pozwalają na to organizacjom nowe funkcje, które dodaliśmy do naszego portfolio produktów.

Umożliwienie tworzenia bardzo rozproszonych zespołów projektowych o dowolnej wielkości
Dodaliśmy do ProjectWise® 365 nowe, istotne funkcje, które pozwalają na tworzenie dokumentacji we wszystkich branżach inżynierskich. ProjectWise 365 to rozwiązanie w 100% oparte na chmurze zapewniające funkcje umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym, która wcześniej wymagała wielu rozwiązań. Nowy interfejs oparty na zadaniach zapewnia każdemu użytkownikowi unikatowy wgląd w jego zadania, problemy i cele, pomagając w realizacji projektów na czas i w ramach budżetu. Wbudowano funkcje przeglądu projektów 2D i 3D w czasie rzeczywistym, co ułatwia współpracę podczas zdalnej sesji przeglądu z niemal każdego miejsca.

ProjectWise Insights zapewnia teraz możliwość dostosowywania pulpitów za pomocą edytora internetowego lub tworzenia niestandardowych pulpitów od podstaw. Każdy zespół projektowy może teraz pozwolić sobie na pulpit i to nie tylko w przypadku największych projektów. Menedżerowie projektów mogą szybko sprawdzić, czy projekt jest realizowany. Dostęp do raportów w czasie rzeczywistym pomaga zespołom projektowym osiągnąć poprawę wydajności o 30%.

Stworzenie kompleksowego rozwiązania do zarządzania budową
Znacząco rozszerzyliśmy możliwości SYNCHRO, aby lepiej odpowiadać na potrzeby projektów infrastrukturalnych i teraz obejmują one modelowanie i sekwencjonowanie konstrukcji 4D, kontrolę dokumentów, zarządzanie kosztami i zarządzanie w terenie. Dodaliśmy nowe możliwości iTwin® Enabled SYNCHRO™, aby umożliwić oglądanie modeli 4D oraz szczegółowych symulacji harmonogramu z animacją i sekwencjonowaniem przy użyciu samej przeglądarki internetowej. Teraz każda osoba zainteresowana projektem może łatwo przeglądać informacje o projekcie bez konieczności posiadania specjalnego oprogramowania lub wyposażenia. Ta nowa funkcja umożliwia interesariuszom projektu natychmiastową współpracę online, po prostu przez kliknięcie na link, z możliwością przekazywania komentarzy kierownikowi projektu w czasie rzeczywistym. Możliwość podglądu modeli 4D oraz szczegółowego harmonogramu za pomocą prostej przeglądarki internetowej to rozwiązania, które nie mają sobie równych na rynku.

Funkcja SYNCHRO 4D Pro jest teraz zintegrowana z iTwins i LumenRT w celu znacznego ulepszenia wizualizacji i rozszerzenia możliwości ponownego wykorzystania danych na jednej platformie. Te nowe możliwości integracji pozwalają użytkownikom na dodawanie kinowej jakości, w tym wzorców ruchu, ruchu wody, cieni i symulacji interakcji ludzi, do ich modelu 4D na jednej platformie bez naruszania relacji z harmonogramem.

SYNCHRO 4D Modeler dzieli model iTwin, kody kosztów i obszary robocze dla obliczeń ilościowych w projektach liniowych. Użytkownicy mogą teraz rozdzielać ogromne ilości elementów w projektach liniowych na proste obszary robocze. Dzieląc w ten sposób model 4D, użytkownicy mogą skrócić czas potrzebny na wykonanie przedmiaru ilościowego, poprawić dokładność ilościową i zarządzać większymi zestawami zmian w miarę postępu projektu. SYNCHRO to jedyne rozwiązanie, które umożliwia dzielenie modeli bez ingerowania w założenia projektowe.

Większość aktualnych ofert rynkowych obejmuje symulację 4D i śledzenie problemów na urządzeniach mobilnych, jednak zazwyczaj traci się przy tym większość szczegółów projektu. Mobilne rozwiązanie SYNCHRO utrzymuje dane modelu 4D w stanie nienaruszonym, co umożliwia lepsze podejmowanie decyzji, planowanie i dokładniejsze raportowanie.

Dzięki NoteVault®, głosowej usłudze zbierania danych i automatyzacji do zarządzania budową, rozszerzyliśmy nasze środowisko cyfrowego budownictwa o wiodące w branży mobilne aplikacje terenowe do śledzenia i zarządzania pracą, materiałami i wyposażeniem.

Umieszczenie zarządzania informacją w centrum realizacji projektów inwestycyjnych
Od czasu przejęcia GroupBC na początku tego roku skupiliśmy się na Business Collaborator z iTwin i integracji z ProjectWise. To zjednoczone, wspólne środowisko danych po raz pierwszy było stworzone dla HS2 – największego projektu budowlanego w Europie. Późniejsze wdrożenie dla Highways England doprowadziło do zainwestowania w skalowalną, łatwą w utrzymaniu platformę, aby ulepszyć zastosowanie BIM poprzez niezawodne cyfrowe bliźniaki, które obejmują cały cykl życia infrastruktury.

Najnowsza wersja Business Collaborator wprowadza nowy samoobsługowy portal, który umożliwia użytkownikom końcowym intuicyjną nawigację po różnych źródłach projektów i informacjach dotyczących kontroli projektu za pośrednictwem interfejsów geoprzestrzennych i opartych na zasobach. W naturalnym, intuicyjnym kontekście użytkownicy końcowi mogą sprawdzić, jakie informacje posiadają (i jakich nie mają) oraz szybko i dokładnie odpowiedzieć na pytania dotyczące ich aktywów lub portfela aktywów za pośrednictwem interfejsu użytkownika, który nie wymaga wiedzy ani dostępu do systemów źródłowych.

Obecnie Business Collaborator staje się integralną częścią naszego portfolio i zapewniamy użytkownikom jeszcze większą wartość, opracowując następną generację tej funkcji na platformie iTwin, wykorzystując w ten sposób skalowalność i wydajność, która pochodzi z naszej unikatowej platformy na bazie chmury do obsługi projektów średniej i małej wielkości.

Bentley

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij