19-20 sierpnia 2020 r. w Toruniu odbyła się III edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne, zorganizowanego przez redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Torunia oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

Seminarium swym zasięgiem objęło Polskę północno-zachodnią, uwzględniając województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Pomimo niesprzyjających okoliczności związanych z obostrzeniami nałożonymi na wydarzenia w związku z pandemią koronawirusa, organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by spotkanie przebiegało z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Po przywitaniu gości i wystąpieniu lokalnych władz – Zbigniewa Fiderewicza (zastępca prezydenta miasta Torunia) oraz Rafała Wiewiórskiego (dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu), swój referat zaprezentowali Adam Wojczuk wraz z Krzysztofem Błażejowskim. Jako przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych przedstawili argumenty przemawiąjące za niezawodnością nawierzchni asfaltowych. Następnie Agnieszka Kędzierska, koordynator, zespół ds. badań i rozwoju Lotos Asfalt, omówiła propozycje technologii asfaltowych idealnych dla dróg samorządowych i ciągów pieszo-rowerowych. Przedstawiła również wszystkie ważne aspekty jakościowe w procesie budowy nawierzchni asfaltowej. Sławomir Dekert, kierownik rynku geotechnicznego Leca Polska, opowiedział, w jaki sposób można wykorzystywać keramzyt przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych, jako lekkie nasypy odciążające oraz w celu redukcji parcia na obiekty inżynierskie. Jako ostatni przed przerwą, tym razem w imieniu Orlen Asfalt, Krzysztof Błażejowski przedstawił swój referat, odpowiadając w nim na pytanie, jak podnieść trwałość nawierzchni asfaltowych, przedstawiając konkretne rozwiązania. Proste i sprawdzone rozwiązania dla dróg lokalnych w postaci mieszanki SMA 16 JENA przedstawiła Krystyna Szymaniak, product manager, dział drogownictwa Rettenmaier Polska, a Jan Zieliński, członek zarządu Heller Consult, przedstawił rozwiązanie, jak zachować chodniki i ciągi pieszo-rowerowe w dobrym stanie na lata. Później Marek Giera, dyrektor generalny firmy Giera, przybliżył słuchaczom zagadnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg w świetle Ustawy o wyrobach budowlanych i przepisach wykonawczych. Referat dot. zmniejszenia kosztów wykonania nawierzchni dzięki zastosowaniu georusztów heksagonalnych wygłosił Michał Gołos, Application Technology Manager Asphalt Interlayers EMEA fi rmy Tensar Polska. Kolejne wystąpienie spod szyldu Orlen Asfalt wygłosiła Marta Wójcik-Wiśniewska, specjalista ds. badań i rozwoju Orlen Asfalt. Omówiła kwestie związane z nowoczesnymi nakładkami asfaltowymi, jako sposób na utrzymanie dróg samorządowych. Kolejny wykład wygłosił Dominik Małasiewicz, project manager Lhoist Central Europe, podpowiadając słuchaczom, jak usprawnić i przyspieszyć remont oraz budowę drogi, stosując zabezpieczenie warstwy sczepnej. Jako ostatni wystąpił Igor Ruttmar, prezes zarządu TPA, przedstawiając innowacyjną, bo świecącą w ciemności ścieżkę rowerową.

Po niezwykle interesującej części merytorycznej uczestnicy mieli okazję zwiedzić najpiękniejsze zakątki centrum Torunia wraz z przewodnikami. Dzień zwieńczyła kolacja towarzyska, która odbyła się w ruinach zamku krzyżackiego − najstarszej warowni krzyżackiej na terenie Ziemi Chełmińskiej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij