Jak informuje urząd Miasta i Gminy Pelplin 07.04.2020 r. przeprowadzono odbiór techniczny zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielki Garc”.

W ramach zadania w centrum Wielkiego Garca wybudowano odcinek drogi o długości łącznej ok. 380 metrów o nawierzchni bitumicznej.


W ramach budowy drogi wykonano także następujące prace:

- chodnik z kostki betonowej o długości ok. 60 metrów

- kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z jezdni o długości ok. 340 metrów

- parkingi i zatoki postojowe dla 13 pojazdów o nawierzchni z kostki betonowej, w tym jedno miejsce na pojazd dla osób niepełnosprawnych;

- zjazdy na tereny nieruchomości przyległych.

- przebudowano obszary zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 229.

Całość robót budowlanych opiewała na kwotę 1.436.619,26 zł (łącznie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne). Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A. ze Starogardu Gdańskiego. Gmina Pelplin na realizację inwestycji, na mocy umowy zawartej z Wojewodą Pomorskim, otrzymała dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku w kwocie 711.476,00 zł. Należy zaznaczyć, że na wydatki kwalifikowalne określone w projekcie, gmina uzyskała maksymalne możliwe wsparcie finansowe, tj. 50% tychże wydatków.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij