27-28 lutego w Niepołomicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencji Naukowo Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’2020”.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

Konferencja była prezentacją szerokiego spektrum – doświadczeń, poglądów, a przede wszystkim wiedzy w zakresie infrastruktury drogowej. Tematyka obejmowała nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz aspekty formalnoprawne związane z realizacją zadań inżynierskich. Konferencja zgromadziła 11 partnerów. Partnerem Złotym Konferencji była firma Cemex Infrastruktura Sp. z o.o. Partnerami Oficjalnymi Konferencji były firmy: LOTOS Alfalt Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. z o.o. oraz Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A. Pozostali partnerzy konferencji to: ALUMAST S.A., AS Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowe Andrzej Zygmunt Sobiesiak, Geobrugg AG, Maccaferri Polska Sp. z o.o., OAT Sp. z o.o., Stowarzyszenie Producentów Cementu. W trakcie wydarzenia poruszono wiele zagadnień zarówno naukowo-badawczych, jak i praktycznych, a efekty wynikające z tych obrad można przedstawić w następujących grupach tematycznych:
1. W zarządzaniu infrastrukturą drogową powinno się korzystać z najnowszych technik, w tym takich jak: skaning laserowy, fotograficzne bazy danych, techniki BIM itp., co zapewnia większą efektywność wykonywanych projektów oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości dróg, a także infrastrukturyokołodrogowej wraz z jej otoczeniem.
2. Powinno się dążyć do zmiany schematycznego myślenia i stosować nowe technologie, nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz wdrażać wyniki prac badawczych na większą skalę.
3. W zakresie bezpieczeństwa ruchu większy nacisk należy stawiać na funkcje społeczne drogi oraz najnowsze technologie mające wpływ na bezpieczeństwo poprzez uspokojenie ruchu, inżynierię postrzegania sygnałów drogowych oraz kompozyty zamiast materiałów sztywnych.
4. W większym stopniu należy stosować wiedzę z zakresu technologii nawierzchni zarówno betonowych, jak i bitumicznych, w tym takich jak beton wałowany oraz warstwy sczepne w nawierzchniach asfaltowych. Niezwykle ważne jest traktowanie górnej warstwy podbudowy jako tej, która ma największy wpływ na trwałość zmęczeniową nawierzchni, co przy odpowiedniej jakości tej warstwy znacząco przedłuża możliwość bezusterkowego jej użytkowania.
5. Dla trwałości konstrukcji nawierzchni największą rolę destrukcyjną odgrywają samochody ciężarowe. W efekcie należy bardzo wnikliwie obliczać konstrukcję nawierzchni z uwzględnieniem faktycznych parametrów prędkości, nacisku osi na nawierzchnie oraz skutków zmiennej prędkości.
6. Inwestycje drogowe w systemie „zaprojektuj i zbuduj” są sprawdzone i mimo wielu zalet powinniśmy analizować wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji w tym systemie, biorąc pod uwagę priorytety jakościowe i inżynierię wartości w długookresowym utrzymaniu zakończonej inwestycji.

Dyskusje prowadzono także w kuluarach i na podstawie można stwierdzić, że problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się w tematykę konferencji związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania w transporcie drogowym. Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów zawodowych, jak również do odnowienia kontaktów i wspomnień wspólnie prowadzonych inwestycji oraz wymianyę doświadczeń.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij