5-6 lutego 2020 r., w miejscowości Ruciane Nida odbyła się druga edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne, zorganizowana przez „Magazyn Autostrady” i czasopismo „Mosty”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosta Powiatu Piskiego, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i techników Komunikacji RP.

Druga edycja Seminarium zorganizowana została dla Polski północno-wschodniej, która objęła zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz mazowieckie. Podczas sesji merytorycznej wygłoszono 14 referatów, których wysłuchało blisko 90 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele zarządców dróg gminnych i powiatowych oraz pracownicy urzędów miast, gmin oraz starostw odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie. Jako pierwsze uczestników powitały redaktor zarządzająca
„Magazynu Autostrady” Anna Górska-Zychla oraz redaktor zarządzająca czasopisma „Mosty” Marlena Machura. Uroczystego otwarcia dokonał również Wiesław Wasilewski, który w imieniu wicestarosty powiatu Piskiego przywitał uczestników oraz zaprezentował swój region. Pierwszy referat wygłosili Janusz Hariasz oraz Adam Wojczuk (przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Nawierzchni Asfaltowych). Przedstawili oni korzyści z wykorzystywania technologii asfaltowych na drogach, następie Agnieszka Kędzierska (koordynator, zespół ds. badań i rozwoju Lotos Asfalt) omówiła technologie asfaltowe dla dróg samorządowych i ciągów pieszo-rowerowych, zaś w drugim wystąpieniu zaprezentowała ważne aspekty jakościowe w procesie budowy nawierzchni asfaltowej. Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania takich tematów jak:
– Keramzyt przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych jako lekkie nasypy odciążające oraz w celu redukcji parcia na obiekty inżynierskie (Sławomir Dekert, kierownik rynku geotechnicznego Leca Polska)
– Czynniki wpływające na trwałość nawierzchni asfaltowych (Przemysław Ostrowski, ekspert, Biuro Badań i Rozwoju ORLEN Asfaltów).
– Proste i sprawdzone rozwiązania dla dróg lokalnych
− SMA 16 JENA (Krystyna Szymaniak, product manager, dział drogownictwa Rettenmaier Polska)
– Oznakowanie poziome i pionowe dróg w świetle Ustawy o wyrobach budowlanych i przepisach wykonawczych (Marek Giera, dyrektor generalny firmy Giera)
– Zmniejszenie efektywności nawierzchni dzięki zastosowaniu georusztów heksagonalnych (Piotr Mazurowski, menażer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, Tensar Polska)
– Jak usprawnić i przyśpieszyć remont oraz budowę drogi, stosując zabezpieczenie warstwy szczepnej (Dominik Małasiewicz, project manager Lhoist Central Europe)
– Grupa PBI – razem możemy więcej (Marcin Zięba, doradca ds. komunikacji Grupa PBI)
– Przegląd zastosowań asfaltów wysokomodyfikowanych na drogach samorządowych (Wiktoria Baranowska, specjalista ds. badań i rozwoju, Biuro Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt)
– Jak zachować chodniki i ciągi pieszo-rowerowe w dobrym stanie na lata? (Jan Zieliński, członek zarządu Heller Consult)
– Ocena kondycji sektora budownictwa drogowego w ujęciu krajowym i regionalnym (Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa)
– Ramowe uwarunkowania projektów PPP na drogach samorządowych (Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa)
Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz wzięli udział w kolacji, podczas której mieli okazję do rozmów, wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń.

Drugiego dnia Seminarium uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce technicznej, podczas której zwiedzili młyn i elektrownię wodną na rzece Krutynia, nasyp zlikwidowanej linii kolejowej oraz sklepiony most kolejowy nad kanałem łączącym Jezioro Kołowinek z Jeziorem Mokre. W drodze do Ukty, w której uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć zniszczony most nad rzeką Krutynią, lokalna przewodniczka wskazywała najpiękniejsze zabytki, takie jak: drewniane domy z przełomu XIX i XX wieku, monaster staroobrzędowców, cerkiew i neogotycki dom modlitwy – molenna. Biorąc pod uwagę liczne dyskusje w trakcie wydarzenia, a także pozytywne opinie uczestników i prelegentów, można stwierdzić, że II edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne „Kompleksowa realizacja dróg gminnych i powiatowych oraz ciągów pieszo-rowerowych” odniosła sukces.

Redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Mosty” dziękują uczestnikom za liczne przybycie, zaś partnerom i prelegentom za wsparcie merytoryczne, zaangażowanie oraz pomoc w organizacji przedsięwzięcia, dzięki którym każda kolejna edycja zyskuje na wartości i zdobywa coraz większą liczbę sympatyków.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij