Polecamy najnowszą monografię "Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce" praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy została wydana przez wydawnictwo IBDiM

Monografia podsumowuje wykonane przez autorów prace naukowo-badawcze dotyczące m.in. określenia realnej skali wykorzystywania zrealizowanych konstrukcji przejść dla zwierząt różnego typu, przez dziko żyjącą faunę.
W opracowaniu tym zestawiono wyniki analiz dostępnych przepisów technicznych obowiązujących w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Australii. Przeprowadzono również analizę porównawczą tych przepisów w ujęciu wymagań lokalizacyjnych i konstrukcyjnych.

Druga części monografii zawiera wyniki analiz dotyczących wybudowanych dotychczas przejść dla zwierząt w odniesieniu do ich realnej efektywności. Analizy te wykonano na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących niespełna 1000 obiektów ekologicznych z całego kraju. Monografia bazuje na wynikach opracowania wykonanego w 2017 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych (autorzy monografii są również autorami tego opracowania).
 
Proponowana monografia stanowi cenne uzupełnienie wiedzy dla osób zajmujących się projektowaniem, budową i utrzymaniem przejść dla zwierząt. Dodatkowo, może być pomocna specjalistom z dziedziny ochrony środowiska, oraz stanowić przydatny materiał dydaktyczny dla studentów wyższych uczelni na kierunku budownictwo i ochrona środowiska. Zdaniem zespołu autorskiego monografia stanowi w swojej formie najpełniejszy zbiór danych na temat przejść dla zwierząt w Polsce, jaki został dotychczas zebrany, opracowany i opublikowany.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij