4-5 grudnia 2019 r. w Warszawie odbył się Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową zorganizowany przez Polski Kongres Drogowy oraz INFRAMA (Infrastructure Asset Management Academy)

Patronat honorowy nad Kongresem objęli Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową został również objęty honorowym patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC (World Road Association). Otwarcia Kongresu dokonali Zbigniew Kotlarek (prezes Polskiego Kongresu Drogowego) oraz dr Sławomir Heller (inicjatywa edukacyjna INFRAMA − Infrastructure Asset Management Academy). Podczas trzech sesji zarządcy dróg zostali skonfrontowani m.in. z wyzwaniami takimi jak rosnące ograniczenia nakładów fi nansowych na drogi czy też postępująca złożoność procesów zarządzania. Zorganizowany Kongres miał na celu utworzenie platformy wymiany doświadczeń, dzięki której zarządcy będą mogli dowiedzieć się o nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązaniach wdrażanych w różnych jednostkach związanych z branżą drogową. Podczas sesji pierwszego dnia, jak i również na zorganizowanych podczas drugiego dnia warsztatach zarządcy mieli okazję na konkretnych przykładach zobaczyć, w jaki sposób zaprezentowane rozwiązania mogą być wykorzystywane w codziennej pracy. Podczas pierwszej sesji została przedstawionarola PIARC w edukacji i propagowaniu nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową. Poruszono również temat związany z ryzykiem i rezyliencją w kontekście zarządzania infrastrukturą drogową oraz przedstawiono wytyczne dotyczące utrzymania nawierzchni drogowych, poboczy i odwodnień na drogach samorządowych. W trakcie sesji drugiej omówiono wybrane aspekty zarządzania infrastrukturą drogową. Sesja ta została poświęcona elektomobilności oraz związanych z nią wyzwaniom w zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury drogowej w Polsce w dobie rewolucji technologicznej. Zaprezentowano również nowe inwestycje w zrównoważonym rozwoju sieci drogowych. Przedstawiono także Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji powiązany, czyli powiązanie branży drogowej z telekomunikacyjną, energetyczną i kolejową. Podczas sesji trzeciej zaprezentowano: wartość informacji w zarządzaniu infrastrukturą drogową, rolę nowoczesnej diagnostyki w zarządzaniu infrastrukturą drogową, planowanie cyklu życia w Road Asset Management. Na koniec zobrazowany został poziom usług (level of servive) jako element zarządzania ryzykiem w kontraktach na utrzymanie dróg. Drugiego dnia kongresu uczestnicy mieli możliwość wziąć udziału w czterech różnych warsztatach poświęconych: diagnostyce nawierzchni i wykorzystaniu jej wyników w zarządzaniu, bezpieczeństwie ruchu drogowego, planowaniu remontów oraz ryzyku w zarządzaniu infrastrukturą drogową. Po każdej sesji odbyła się debata prowadzona przez przedstawicieli INFRAMA, podczas której uczestnicy Kongresu wypowiadali się na tematy związane z zarządzaniem infrastrukturą drogową. W kongresie wzięło udział ponad 100 uczestników, pośród których znaleźli się: kadra techniczna, menażerska administracji centralnej i władz samorządowych, zarządcy dróg oraz przedstawiciele instytucj i zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem infrastrukturą drogową.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij