Drogi Publiczne wydanie nr 2-3/2020
Drogi Publiczne wydanie nr 2-3/2020

W bieżącym wydaniu znajdziecie Państwo artykuły związane z problematyką utrzymania jezdni. Na łamach pisma opisane zostały również realizacje inwestycji tj. przebudowa DK81 w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach, zabezpieczenie drogi krajowej nr 75 na obszarze osuwiska w Tęgoborze i rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu. Przedstawiono także tematy związane z infrastruktura ścieżek rowerowych, właściwościami i zastosowaniem w budownictwie drogowym kostki brukowej oraz progów zwalniających.

NEWS

News

Aktualności z branży

RELACJE

NOVDROG’2020

27-28 lutego br. w Niepołomicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’2020”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

INWESTYCJE

Gdynia zakupiła sprzęt komunalny do całorocznego utrzymania dróg

23 kwietnia 2020 r. przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni podpisali umowę na zakup sprzętu komunalnego do całorocznego utrzymania dróg. Pojazdy zostaną dostarczone do Gdyni w trzech transzach, w określonych odstępach czasowych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu

Celem realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221” (odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Siarkową i Orląt Lwowskich).

Remont drogi powiatowej na odcinku Tenczynek – Rudno

Przedmiotem inwestycji jest uzyskanie połączenia sieciowego drogi krajowej nr 79 z węzłem Autostrady A4 w miejscowości Rudno, poprzez drogę powiatową 2188K relacji Krzeszowice – Tenczynek – Rudno wraz z budową jej dodatkowego odcinka (do połączenia z drogą krajową nr 79).

WYWIAD

Technologie powinny ze sobą konkurować

Rozmowa z profesorem Janem Deją - Kierownikiem Katedry Technologii Materiałów Budowlanych na AGH w Krakowie, Przewodniczącym zespołu GDDKiA ds. Nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla betonu, Związanym ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora biura organizacyjnego

Chodzi o umiejętność radzenia sobie z problemami

Rozmowa z Szymonem Ogłazą - Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego

UTRZYMANIE I NAPRAWA

Podkarpackie drogi wojewódzkie i ich utrzymanie w aspekcie BRD

W artykule przedstawiono obowiązki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie bieżącego utrzymania, a także przybliżono kwestię finansowania podkarpackich dróg

Urządzenia do utrzymania porządku w mieście

Każda jednostka organizacyjna odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w miastach i gminach powinna wywiązywać się ze swoich obowiązków sprawnie i efektownie. Aby uzyskać oczekiwany efekt, sięgają one po urządzenia, które nie tylko ułatwiają prace porządkowe, ale dają gwarancję zadowalających rezultatów. W artykule opisano podstawowe urządzenia niezbędne do utrzymania czystości. Należy pamiętać, że przy użytkowaniu przedstawionych urządzeń trzeba zawsze i bezwzględnie pamiętać o zasadach BHP. Pracownicy je obsługujący muszą być zaznajomieni z instrukcją obsługi. Należy także zadbać o właściwy strój ochronny pracowników.

Problematyka wiosenno-letniego utrzymania jezdni

Roboty utrzymaniowe wykonywane są praktycznie bez przerwy w ciągu całego roku kalendarzowego, niezależnie od warunków atmosferycznych. Większość z tych prac wykonuje się nieprzerwanie w co najmniej trzech porach roku (wiosną, latem i jesienią), przy czym zabiegi najbardziej charakterystyczne zmieniają się. Określenia nazw pór roku w odniesieniu do robót utrzymaniowych pełnią często funkcje umowne. Decydujące są aktualne warunki atmosferyczne i potrzeby wynikające ze stanu drogi.

Trudności w użytkowaniu infrastruktury rowerowej na przykładzie istniejących tras rowerowych w powiecie gliwickim – cz. 2

W artykule przedstawiono utrudnienia i niedogodności występujące na sieci dróg dla rowerów na terenie powiatu gliwickiego. Problemy napotykane przez użytkowników jednośladów zostały przedstawione w formie opisowej oraz zostały poparte w sposób obrazowy dzięki zgromadzonej dokumentacji fotograficznej wykonanej na terenie powiatu gliwickiego.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Ważne aspekty jakościowe w procesie budowy dróg asfaltowych

Co zrobić, aby droga przetrwała bez usterek założony w projekcie okres eksploatacji? W artykule omówimy ważne aspekty jakościowe, które mogą stanowić wsparcie dla inwestora i pozostałych uczestników procesu budowlanego w realizacji tego celu.

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Zabezpieczenie drogi krajowej nr 75 na obszarze osuwiska w Tęgoborzu

W rejonie Tęgoborza droga krajowa nr 75 jest zlokalizowana w obrębie czynnego osuwiska nr MPL0051. Stanowi to najbardziej niekorzystne połączenie z punktu widzenia zarówno inżynierskiego, jak i komunikacyjnego. W efekcie na przestrzeni lat okazało się, że na terenie Małopolski nie ma miejsca druga tak trudna i skomplikowana sytuacja związana z zabezpieczeniem korpusu drogowego na czynnym osuwisku.

Przebudowa DK81 w ciągu ul. Kościuszki w Katowicach Zabezpieczenie zbiornika retencyjnego w technologii CSM

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. od stycznia 2018 r. realizuje na rzecz zamawiającego, którym jest miasto Katowice, zadanie pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, Etap IV – rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej”.

BEZPIECZEŃSTWO I UTRZYMANIE RUCHU DROGOWEGO

Aktywne progi zwalniające jako metoda zwiększenia bezpieczeństwa pieszych

Próg zwalniający jest to poprzeczna wypukłość na jezdni mająca na celu ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po drodze, na której został zainstalowany. Gwałtowny przejazd przez próg z większą prędkością powoduje podbicie kół samochodu i wywołuje dyskomfort dla kierowcy i pasażerów. Skłania to kierowców do przejeżdżania przez próg z ograniczoną prędkością, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Statystyki wyraźnie pokazują, że w wielu miejscach, gdzie powstały progi zwalniające, liczba wypadków spada o kilkadziesiąt procent.

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Kostka brukowa – właściwości i zastosowanie w budownictwie drogowym

W artykule przedstawiono właściwości oraz zastosowanie kostki brukowej w budownictwie drogowym. Nie od dziś wiadomo, że kostka brukowa jest materiałem ogólnie stosowanym w budownictwie do wykonania nawierzchni chodników, placów czy też parkingów. Sama kostka musi mieć odpowiednie właściwości, czyli musi mieć właściwą odporność na działanie różnych warunków atmosferycznych, wytrzymałość na uderzenia, odporność na działanie soli, jak również na korozję biologiczną. W artykule przedstawiono różne rodzaje kostki brukowej, nie tylko tej tradycyjnej, lecz również tej o poprawionych właściwościach. Jednak myśląc o kostce brukowej, nie możemy zapomnieć, że należą do niej także elementy prefabrykowane, takie jak krawężniki betonowe czy też płyty brukowe.

PRAWO I PRZEPISY

Obowiązek poruszania się dwukierunkową ścieżką rowerową bez względu na stronę drogi, po której się znajduje

W związku z pojawiającymi się coraz częściej wątpliwościami rowerzystów oraz projektantów drogowych, potęgowanymi niejednokrotnie przez chaos informacyjny w Internecie, w artykule przedstawiono wyjaśnienia w zakresie obowiązku korzystania przez kierujących rowerami ze ścieżek (dróg) rowerowych.

WIADOMOŚCI

Wiadomości

Informacje regionalne

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij