Drogi Publiczne wydanie nr 1/2021
Drogi Publiczne wydanie nr 1/2021

W najnowszym wydaniu znajdziecie Państwo artykuły związane z maszynami i urządzeniami drogowymi. Na łamach pisma opisane zostały również realizacje inwestycji tj. Budowa drogi 2392P, rozbudowa drogi powiatowej nr 1615 O oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1002 R. W bieżącym numerze znajdą Państwo również tematykę związaną z projektowaniem i budową, oraz bezpieczeństwem i utrzymaniem ruchu drogowego.

NEWS

News

Aktualności z branży

RELACJE

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

3-4 lutego 2021 r. odbyła się III edycja Międzynarodowego Forum Tunelowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią konferencja odbyła się w trybie on-line.

WebForum „Zarządzanie infrastrukturą drogową”

10 grudnia 2020 r. odbyło się WebForum poświęcone roli zarządcy drogowego jako dostawcy usług publicznych oraz cyfryzacji i postępowi w zarządzaniu drogami. Organizatorem wydarzenia był Polski Kongres Drogowy.

INWESTYCJE

Budowa drogi 2392P Ważne połączenie gmin powiatu poznańskiego

Główne cele inwestycji to zapewnienie możliwości pełnego wykorzystania drogi, a także poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i użyteczności publicznej oraz szybkie i wygodne połączenie czterech gmin powiatu.

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – granica państwa na odcinku od skrzyżowania z DK41 w m. Trzebina do skrzyżowania z DP1250

Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej realizowany był w partnerstwie. Liderem projektu był powiat prudnicki zaś partnerami były gminy Nysa oraz Prudnik. W ramach projektu została rozbudowana i przebudowana droga powiatowa nr 1615 O, powstała nowa droga gminna ul. Przemysłowa w miejscowości Prudnik oraz zostały gruntownie przebudowane drogi gminne ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie. Wartość całości projektu opiewała na kwotę 15 709 884,22 zł.

Nowa droga powiatowa w Zdziechowicach

Przebudowa drogi powiatowej nr 1002 R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice – poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców

WYWIAD

Trzeba mieć plan i konsekwentnie go realizować

Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z branżą drogową związany jest od 1986 r. Posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych oraz doświadczenie w wykonywaniu projektów z zakresu budownictwa drogowego. W swojej karierze zawodowej zajmował się m.in. opracowaniem szczegółowego planu przebudowy dróg krajowych w woj. warmińsko-mazurskim oraz opracowaniem szczegółowego planu odnowy dróg krajowych. Jest przykładem dyrektora otwartego na branżowe nowinki techniczne i nietypowe rozwiązania technologiczne.

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA

Maszyny i urządzenia do pozimowych napraw nawierzchni drogowych

W artykule przedstawiono kilka najważniejszych maszyn drogowych wykorzystywanych w pozimowych naprawach nawierzchni drogowych.

Przegląd maszyn

W artykule zaprezentowano maszyny budowlane, które znajdują zastosowanie podczas budowy i remontów dróg.

W 2021 r. rynek leasingu wróci do poziomu fi nansowania sprzed pandemii

Związek Polskiego Leasingu (ZPL), reprezentujący polski sektor leasingowy, podał, że w 2020 r. fi rmy leasingowe udzieliły łącznego fi nansowania na poziomie 70,1 mld zł. W 2021 r. dynamika rynku leasingu może wynieść +11%.

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Problematyka prawidłowego zaprojektowania systemu odwodnienia dróg

Artykuł porusza zagadnienia powierzchniowego odwodnienia dróg. Opisuje sposoby odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogowej. Przedstawia problemy związane z niewłaściwym projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymaniem cieków skutkujące niepoprawnym działaniem systemów odwodnienia.

Odwodnienia dróg i ulic

W artykule opisano kwestie problemów technicznych związanych z odwodnieniem powierzchniowym z uwzględnieniem wielkości spływu. Przedstawiono również aspekty, od których jest uzależniona sprawność systemu odwodnienia.

Studnie kanalizacyjne

Poprzez zakłócenia środowiska naturalnego, m.in. budową nowej infrastruktury, równowaga pomiędzy ilością opadów a spływem wody, jej wsiąkaniem i parowaniem zostaje zakłócona. Dlatego służąca do odprowadzania wód opadowych kanalizacja deszczowa odgrywa istotną rolę w odwadnianiu dróg.

BEZPIECZEŃSTWO I UTRZYMANIE RUCHU DROGOWEGO

Osłony energochłonne i zabezpieczające

Osłony energochłonne (zwane również poduszkami zderzeniowymi) są urządzeniami bezpieczeństwa drogowego montowanymi na drogach wyższych klas technicznych. Zadaniem tych urządzeń jest przejęcie na siebie energii uderzenia pojazdu w przypadku jego wypadnięcia z toru jazdy i możliwie łagodne wyhamowanie go lub skierowanie na właściwy tor jazdy.

Ochronne bariery drogowe

W artykule poruszono zagadnienia związane ze stosowaniem drogowych barier ochronnych. Bariery są jedną z najczęściej stosowanych metod zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom dróg w newralgicznych punktach infrastruktury. Omówiono również kwestie materiałów, z jakich wykonane są barierystalowe, linowe i betonowe.

UTRZYMANIE I NAPRAWA

Naprawa nawierzchni asfaltowych po zimie

W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki pozimowych remontów i naprawy nawierzchni asfaltowych. Prawidłowe zaprojektowanie remontów i przebudów dróg jest równie dużym wyzwaniem co zaprojektowanie całkowicie nowych konstrukcji nawierzchni. Oprócz wiedzy na temat projektowania konstrukcji nawierzchni konieczne jest dobranie odpowiedniej technologii adekwatnej do występujących zniszczeń.

Trudności w użytkowaniu infrastruktury rowerowej na przykładzie istniejących tras rowerowych w powiecie gliwickim – cz. 3

W artykule przedstawiono utrudnienia i niedogodności występujące na sieci dróg dla rowerów na terenie powiatu gliwickiego. Problemy napotykane przez użytkowników jednośladów zostały przedstawione w formie opisowej oraz zostały poparte w sposób obrazowy dzięki zgromadzonej dokumentacji fotograficznej wykonanej na terenie powiatu gliwickiego.

WIADOMOŚCI

Wiadomości

Informacje regionalne

Wiadomości

Informacje regionalne

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij