Drogi Publiczne wydanie nr 3/2021
Drogi Publiczne wydanie nr 3/2021

Najnowszy numer Dróg Publicznych poświęcony został tematom związanym z estetyką nawierzchni drogowych, zastosowaniu geotekstyliów biodegradowalnych oraz inwestycjom oświetlenia ulicznego.

NEWS

Nowości z branży

Umowa na rozbudowę DW 444 podpisana, Konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto oraz najlepszą inwestycję oświetleniową 2021 r., SaMASZ członkiem Izby Branży Komunalnej

RELACJE

Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne Budowa, remont oraz utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

26-27 sierpnia 2021 r. w m. Białobrzegi w powiecie legionowskim odbyło się pierwsze spotkanie II edycji Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne. Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, „Dróg Publicznych” oraz czasopisma „Mosty”.

I Konferencja Drogowo-Kruszywowa

6-8 września br. odbyła się I Konferencja Drogowo- -Kruszywowa „Materiały, Surowce, Technologie – Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Kruszywa”.

INWESTYCJE

Budowa drogi powiatowej 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk

Głównym celem inwestycji było podniesienie standardów technicznych przedmiotowej drogi oraz zapewnienie spójnego ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przyległe powiaty.

Rozbudowa drogi krajowej nr 61 w powiecie legionowskim

Realizacja objęła rozbudowę trzeciego odcinka drogi krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do ul. Polnej w Michałowie-Reginowie. Realizacja ta jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski.

Przebudowa drogi powiatowej w Leniszkach

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły – Dębina w miejscowości Leniszki, która stanowiła II etap realizacji inwestycji. Przebudowa drogi w Leniszkach to wspólna inwestycja powiatu wieluńskiego i gminy Czarnożyły. Głównym zamawiającym był powiat wieluński, wykonawcą projektu była firma DROG-SAN, zaś robót – PHU LARIX.

WYWIAD

Trzeba wypracować swój sposób pracy

Małgorzata Ostrowska, dyrektor ZDP w Ostródzie, w rozmowie z redakcją czasopisma „Drogi Publiczne” odpowiada na pytania dotyczące m.in. skutecznego zarządzania drogami, a także omawia, na co powinno się zwrócić szczególną uwagę podczas pozyskiwania Funduszy Rozwoju Dróg.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

„Zielone” nawierzchnie asfaltowe na drogach samorządowych

Oszczędność energii, mniejszy hałas i ślad węglowy, neutralność dla środowiska wodnego i możliwość pełnego recyklingu – to tylko niektóre korzyści płynące ze stosowania nawierzchni asfaltowych.

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Estetyczne nawierzchnie drogowe – kolejny krok w rozwoju budownictwa komunikacyjnego

W dzisiejszych czasach od dróg wymaga się znacznie więcej niż trwałości i bezpieczeństwa. Teraz równie ważne są m.in. dodatkowe funkcje czy estetyka nawierzchni. Autor podaje kilka przykładów spośród wielu innowacyjnych technologii mających wprowadzić budownictwo drogowe w kolejny rozdział.

Materiały do oznakowania poziomego

Nadrzędnym celem oznakowania poziomego dróg jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu i innych znajdujących się na niej osób, jak również usprawnienie ruchu pojazdów. Dlatego powinno być ono wykonywane z należytą starannością oraz z najlepszych dostępnych materiałów.

Materiały stosowane przy stabilizacji gruntu

Wykorzystanie geosyntetyków w budownictwie w warunkach występowania gruntów o niskich parametrach mechanicznych jest dzisiaj w Polsce dość powszechne. Szczególnie budownictwo drogowe na dużą skalę stosuje materiały geosyntetyczne, i to zarówno podczas realizacji nowych inwestycji, jak i przy remontach czy modernizacji istniejącej sieci drogowej.

Zastosowanie geotekstyliów biodegradowalnych jako zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp i zboczy

Artykuł przedstawia krótką charakterystykę materiałów geosyntetycznych stosowanych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań przy robotach ziemnych i formowaniu konstrukcji z wykorzystaniem gruntu. Szczególnym zastosowaniem geosyntetyków są zabezpieczenia antyerozyjne skarp i zboczy. Innowacyjnym produktem stosowanym w takich zabezpieczeniach są sznury Kemafi l, które są zbudowane z odpadowych włókien syntetycznych bądź naturalnych. Przeprowadzone badania wskazują, że sznury Kemafi l, ułożone na powierzchni skarpy, ograniczają erozję powierzchniową poprzez zapewnienie odpowiedniego transportu i magazynowania wody, co również pozytywnie wpływa na poprawę rozwoju roślinności.

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Technologia BIM w fazach procesu inwestycyjnego

Artykuł przedstawia technologię BIM na tle trzech faz procesu inwestycyjnego: fazy przedinwestycyjnej, fazy realizacji inwestycji i fazy eksploatacji obiektu. W artykule poruszane są również problemy z wdrożeniem technologii BIM, poziomy zaawansowania modelu BIM przy pomocy LOD (Level of Development), przedstawiony jest schemat technologii BIM oraz omówiona jest interoperacyjność w kontekście BIM.

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA

Standard BHP 14.8. Maszyny do transportu i podawania betonu – wymagania minimalne

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego (SPBT) wraz z „Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” opublikowali wspólnie wypracowany Standard BHP 14.8: Maszyny do transportu i podawania betonu – wymagania minimalne, poświęcony bezpośrednio kierowcom/operatorom betonowozów i mobilnych pomp mieszanki betonowej. Standard Standard BHP 14.8 zawiera wymagania wynikające z prawa i norm polskich oraz wewnętrznych uregulowań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dokument jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, a co najważniejsze – pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne praktyki podczas prac.

Zagęszczarki

Stosuje się wiele sposobów zagęszczania gruntów: wałowanie, wibrowanie, ubijanie itd. Przy niewielkich naprawach dróg lub w miejscach trudno dostępnych – czyli wszędzie tam, gdzie zastosowanie walców jest nieekonomiczne – świetnie sprawdzą się niewielkich rozmiarów zagęszczarki i ubijarki.

Inwestycje oświetlenia ulicznego – wybrane zagadnienia

Miasta i gminy coraz częściej decydują się na kompleksowe wymiany opraw oświetleniowych, budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost tego typu inwestycji na terenie całej Polski. Ich głównym celem jest obniżenie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego lub ulicznego, co przekłada się na redukcję emisji CO2. Na co należy zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem? Jak dobrać odpowiedni sprzęt oświetleniowy? Co z doświetleniem przejść dla pieszych? Niniejszy artykuł porusza wybrane zagadnienia, które mogą pomóc optymalnie zaplanować inwestycję oświetleniową.

Inżynieria ruchu drogowego

Zalety i wady parkingów park & ride

Obecnie wiele miast dąży do usprawnienia systemu komunikacji miejskiej, dzięki czemu otwiera się na nowe rozwiązania. Jednym z nich jest wprowadzenie parkingów parkuj i jedź (ang. park & ride). Cała idea opiera się na funkcjonowaniu parkingu, który dodatkowo pełni funkcję punktu przesiadkowego. Działanie parkingów P&R powoduje zmniejszenie wykorzystania samochodu jako środka transportu w mieście. Jest to zachęcenie do odbywania podróży za pomocą transportu łączonego, w którym poza samochodem zostaje wykorzystany środek transportu zbiorowego, m.in.: autobus, tramwaj, a także pociąg [9].

Parkowanie w Gdańsku

Powstanie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to jedna z ważniejszych zmian, które zaszły w 2020 r. w zakresie płatnego postoju w Gdańsku. Oprócz wprowadzenia w centrum miasta ŚSPP 2020 r. przyniósł także inne modyfikacje funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

PRAWO I PRZEPISY

Od dobrej dokumentacji do sukcesu na budowie

Droga jako element publicznej infrastruktury odpowiedzialnej za transport ludzi i towarów w sposób bezpieczny, możliwie szybki oraz efektywny pod względem kosztów wpływa na wiele gałęzi gospodarki i życie każdego uczestnika ruchu.

WIADOMOŚCI

Wiadomości

Wsparcie finansowe dla czterech gmin, Remonty dróg w gminie Jeżów, Remonty dróg w gminie Jeżów, Dodatkowe pieniądze dla powiatu białostockiego, Przebudowa drogi w Stroniu, Wybrano wykonawcę remontu drogi w Dąbrówce

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij