Drogi Publiczne wydanie nr 4/2020
Drogi Publiczne wydanie nr 4/2020

W bieżącym wydaniu znajdziecie Państwo artykuły związane z prawnymi aspektami inwestycji drogowych. Na łamach pisma opisane zostały również realizacje inwestycji tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1928 oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości na odc. drogi Tyrowo – Ostróda. Przedstawiono także tematy związane z technikami odśnieżania dróg, właściwym doborem geosyntetyków i zastosowaniem OpenRoads™ Designer.

NEWS

Wesołych świąt!

Wszelkiej pomyślności, ciepła i niepowtarzalnej atmosfery świąt wszystkim Czytelnikom oraz Klientom życzy redakcja czasopisma „Drogi Publiczne” wraz z partnerami biznesowymi najnowszego wydania.

News

Aktualności z branży

RELACJE

III edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne

19-20 sierpnia 2020 r. w Toruniu odbyła się III edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne, zorganizowanego przez redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Torunia oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

IV edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne

IV edycja Seminarium Warsztatowego, organizowanego przez redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mosty”, tym razem odbyła się 25-26 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu. Wydarzenie swoim zasięgiem objęło Polskę Południowo- Zachodnią, w tym województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie i śląskie.

IV Konferencja Drogowo-Mostowa

7-8 października br. odbyła się IV edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie i budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Mosty”. Tegoroczna edycja, pomimo swojej niestandardowej formuły, bowiem spotkanie na żywo zostało zastąpione transmisją online, niezmiennie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W czasie dwudniowego wydarzenia odnotowano obecność blisko 400 uczestników przed odbiornikami. Tradycyjnie istotą spotkania było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów na m.in. skomplikowanych terenach gruntowych.

INWESTYCJE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 Ważna inwestycja na ziemi lipskiej

Celem realizacji była przebudowa drogi powiatowej nr 1928W Dziurków – Słuszczyn – Walentynów na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 w miejscowości Dziurków do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1929W.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tyrowo w gminie Ostróda

Realizacja objęła przebudowę istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 – Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała − Sowin wraz ze skrzyżowaniem

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała − Sowin na odcinku od km 0+000 (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej) do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+534,59 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

WYWIAD

Tworzenie infrastruktury drogowej to szukanie kompromisów

Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozmowie z redakcją „Dróg Publicznych” odpowiedział na pytania dotyczące współpracy ZDW z samorządami lokalnymi oraz dofinansowaniu z Ministerstwa Infrastruktury. Omówił także kwestie związane ze stanem dróg znajdujących się na terenach podlegających pod Zarząd oraz technologiami wykorzystywanymi podczas ich budowy i naprawy

PRAWO I PRZEPISY

Wyzwania prawne związane ze wzrostem cen i kosztów w inwestycjach drogowych

W artykule opisano kwestie związane ze wzrostem cen i kosztów podczas realizacji inwestycji drogowych, które mają istotny wpływ na koligacje pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, stawiając przed nimi wyzwania dotyczące stosowania zawartych w umowach klauzul waloryzacyjnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w postępowaniach sądowych.

Nowe Prawo zamówień publicznych z perspektywy zamówień drogowych – analiza najważniejszych zmian

Działalność inwestycyjna podmiotów publicznych w branży drogowej dozna przemian na skutek wejścia w życie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Głównymi obszarami, w których ulokowano zmiany, są procedury udzielania zamówień o wartości krajowej oraz umowy w sprawie zamówień publicznych. W artykule omówiono najważniejsze nowości zamówieniowe, wyselekcjonowane z uwzględnieniem specyfiki drogownictwa.

UTRZYMANIE I NAPRAWA

Przydrożne utrzymanie zieleni

Zieleń przydrożna stanowi istotny element wyposażenia pasa drogowego i powinna być dostosowana do funkcji drogi − w przeciwnym razie może dojść do obniżenia jej funkcjonalności. Aby utrzymać optymalny poziom utrzymania zieleni przydrożnej, zachodzi potrzeba sezonowego wykorzystania pewnej grupy maszyn drogowych dostosowanych do wykonywania określonych zdań.

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA

Technika odśnieżania dróg

Technika odśnieżania dróg jest uzależniona od obszaru, na którym dana droga lub ulica występuje. Specyficznym obszarem do odśnieżania są tereny objęte szkodami górniczymi oraz wszelkimi innymi przełomami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia prac wydobywczych zarówno tych podziemnych, jak i odkrywkowych.

UTRZYMANIE I NAPRAWA

Środki do zimowego utrzymania dróg

Wybór środków do zimowego utrzymania dróg i ulic nie jest łatwym zadaniem i sprawia problem wielu zarządcom sieci drogowej. Należy jednak brać pod uwagę nie tylko koszt samych „zabiegów zimowych”, lecz również uwzględnić późniejsze prace remontowe, koszty ponoszone przez kierowców (uszkodzenia karoserii pojazdów) oraz wpływ środków na środowisko naturalne.

Jak szybko naprawiać drogi i ulice?

W artykule omówiono podstawowe zasady wykonywania ocen wizualnych stanu nawierzchni i oceny podłoża gruntowego, a także przedstawiono możliwości wykorzystania mniej popularnych w Polsce metod remontowych, jak recykling na gorąco, na zimno, recykling głęboki itp. Są to technologie z powodzeniem stosowane w wielu krajach, nie tylko europejskich, i pozwalają istotnie zmniejszyć nie tylko koszty remontów, ale również zwiększyć komfort użytkowania drogi poprzez skrócenie czasu jej zamknięcia. Ponadto wiele z omawianych metod przyczynia się do ograniczenia konieczności zużycia nowych naturalnych surowców, co przekłada się na zwiększenie świadomości związanej z praktycznymi aspektami ochrony środowiska naturalnego. Niestety wielu projektantów i zarządców dróg dzisiaj o tym zapomina.

FORUM

Właściwy dobór geosyntetyków – na co należy zwrócić uwagę?

Dzięki zastosowaniu geosyntetyków możliwe jest realizowanie inwestycji na terenach o skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych. Z uwagi na różnorodność produktów geosyntetycznych dostępnych na rynku właściwy ich dobór do funkcji, którą mają spełniać, może być poważnym wyzwaniem. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskać oczekiwane efekty?

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Zastosowanie OpenRoads™ Designer jako narzędzia do projektowania rozbudowy dróg w metodyce BIM

Co jest najważniejsze przy projektowaniu przebudowy dróg? Jak zabrać się za trójwymiarowe modelowanie przebudowy drogi? Aby wyczerpać temat w odpowiedziach na tak postawione pytania, nie wystarczyłoby całego numeru „Dróg Publicznych”, ale postaram się przybliżyć rozwiązanie na przykładach zastosowania jednego z najpopularniejszych oprogramowań do projektowania/modelowania dróg, jakimjest OpenRoads™ Designer firmy Bentley.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Bezdotykowy przycisk sensorowy dla pieszych

Wydarzenia z ostatnich miesięcy, związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, niezaprzeczalnie wywarły wpływ na nasze codzienne życie. Społeczeństwo dosłownie z dnia na dzień musiało przystosować się do wielu ograniczeń i przyzwyczaić do zmian rutynowych zachowań. Mądrzejsi o te doświadczenia, możemy śmiało stwierdzić, że wiele z tych nowych rozwiązań warto wprowadzać w życie, by podobne sytuacje nie miały więcej miejsca. Jednym z takich rozwiązań jest przycisk dla pieszych KSK-P02, którego wcale nie trzeba dotykać, by zadziałał. Bo lepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu zarazków, niż leczyć.

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Oświetlenie drogowe

W artykule poruszono kwestie norm i wymagań dot. oświetlenia dróg. Przedstawiono także istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę przy zlecaniu projektu i odbiorze instalacji oraz omówiono wyższość oświetlenia LED nad sodowym.

WIADOMOŚCI

Wiadomości

Informacje regionalne

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij