Drogi Publiczne wydanie nr 4/2021
Drogi Publiczne wydanie nr 4/2021

W najnowszym numerze "Dróg Publicznych" znajdą Pańśtwo materiały poświęcone utrzymaniu lokalnej infrastruktury.

NEWS

Nowości z branży

Firmy budowlane z największymi przychodami, Trwają prace na węźle DK86/81 w Katowicach, Modernizacja DK94, System zdalnego sterowania maszyn MaxControl, Wymiana oświetlenia przy ul. Ratuszowej w Warszawie, Oprawa drogowa LUXA DOB z certyfikatem ENEC 28

RELACJE

V Konferencja Drogowo-Mostwa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”

5-7 października br. w Katowicach odbyła się piąta jubileuszowa edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów”.

V seminarium szkoleniowe „Konstrukcje nawierzchni podatnych”

26 października 2021 r. we Wrocławiu odbyła się V edycja seminarium szkoleniowego dot. zastosowania asfaltów oraz georusztów nowej generacji w konstrukcjach nawierzchni podatnych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez przedstawicieli firm: Lotos Asfalt oraz Tensar Polska.

INWESTYCJE

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka

Realizacja objęła II etap przebudowy drogi powiatowej łączącej gminę Kawęczyn i Malanów.

RELACJE

Zakończenie III etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 2311E

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w miejscowości Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8 (obecnie DK74).

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego w Szczecinie

Kończy się budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.

WYWIAD

Bardzo ważne są inwestycje często niewielkie, ale poprawiające bezpieczeństwo

Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, swoje doświadczenie zdobywał, będąc związany z administracją rządową i samorządową. Pracował, m.in. w Oddziale Regulacji Własności Dróg Publicznych i Odszkodowań w Wydziale Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Z wykształcenia jest prawnikiem i administratywistą specjalizującym się w prawie europejskim. W rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” opowiada o stanie dróg na podległym pod jego zarząd terenie, o kluczowych inwestycjach regionu i stosowanych tam technologiach.

Innowacje i nowe technologie podczas Kongresu Budownictwa Polskiego

Już za 2 miesiące, a dokładnie 31.01–1.02.2022 r. w Poznaniu odbędzie się Kongres Budownictwa Polskiego – nadzwyczajne dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl debat, wykładów i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Naprawy i remonty nawierzchni betonowych w świetle aktualnych przepisów technicznych

W ostatnich latach w Polsce długość dróg o nawierzchni betonowej znacznie się zwiększyła. Docelowo po zakończeniu aktualnie realizowanego programu budowy na sieci autostrad i dróg ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA udział nawierzchni betonowych osiągnie ponad 20% ogólnej długości dróg.

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Lider jest jeden! Nawierzchnie asfaltowe

Dywagacje nt. przewagi technologicznej nawierzchni asfaltowej nad betonową lub odwrotnie trwają nieprzerwanie od bardzo dawna. Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Nawierzchni Asfaltowych w swoim artykule prezentują główne czynniki, które ich zdaniem stawiają technologię asfaltową nad betonową.

Podstawowe zasady budowy warstwowej nawierzchni drogowej. Materiały stosowane do budowy i ogólne wymagania

Większość z nas przyzwyczajona jest oglądać konstrukcję nawierzchni drogowej z góry, patrząc na jej wierzchnią warstwę z punktu widzenia użytkownika – kierowcy czy pieszego. Często oceniamy i komentujemy jej równość, strukturę i estetykę wpływające na komfort użytkowania, nie zdając sobie nawet sprawy, że przyczyny stanu nawierzchni, którą widzimy tkwią zazwyczaj głęboko – w niższych warstwach konstrukcji, czasem nawet 1,5 m niżej.

Legalizacja destruktu asfaltowego

21 października br. minister klimatu i środowiska podpisał rozporządzenie ws. określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Legalizacja destruktu asfaltowego jako materiału budowlanego wygeneruje ponad 400 mln zł oszczędności każdego roku.

Powierzchniowe utrwalenie jako zabieg utrzymaniowy istniejącej nawierzchni

Powierzchniowe utrwalenie (PU) to powszechnie znana technologia „na zimno” dedykowana zwłaszcza dla dróg o niższym natężeniu ruchu. Jest to prosty zabieg wykorzystujący emulsję asfaltową oraz kruszywo. Polega na skropieniu nawierzchni lepiszczem, jakim jest emulsja i zasypaniu jej odpowiednim kruszywem oraz uformowaniu mozaiki kruszywowej walcem. Poszczególne elementy prac można stosować w dowolnej konfiguracji omówionej w dalszej części artykułu oraz w wybranym zwielokrotnieniu. O sposobie aplikacji i ilości zużytych materiałów decydować będzie zamawiający oraz wykonawca w porozumieniu z zamawiającym, tak aby optymalnie dobrać materiały oraz rodzaj powierzchniowego utrwalenia do budżetu.

Mieszanki MCE – technologia z myślą o środowisku

Dbałość o środowisko naturalne stała się w ostatnich latach jedną z priorytetowych kwestii uwzględnianych przy realizacji projektów związanych z budową i remontem dróg. Potencjał ponownego wykorzystania materiałów pochodzących wprost z remontowanej nawierzchni czyni mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną jedną z tych technologii, które oferują nie tylko liczne korzyści ekonomiczne, lecz przede wszystkim środowiskowe. Przyjrzyjmy się bliżej tej znanej, lecz wciąż niedocenianej technologii.

Tańsze drogi i inne korzyści z zastosowania pianobetonu w drogownictwie

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat pianobetonu oraz przykłady i korzyści z jego zastosowania w budownictwie drogowym. Odejście od klasycznych schematów konstrukcji nawierzchni znanych z katalogów branżowych daje możliwość poszukiwania technologii i budowy trwałych oraz tanich nawierzchni.

UTRZYMANIE I NAPRAWA

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg wymaga od służb drogowych zapewnienia warunków przejazdu w stopniu umożliwiającym płynność ruchu i jego bezpieczeństwo. Proces uzdatniania dróg w okresie zimowym do w miarę dobrych warunków jezdnych jest procesem niezwykle czasochłonnym.

Infrastruktura

Miasteczka ruchu drogowego jako aktywny element polityki poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym wśród dzieci i młodzieży

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące miasteczek ruchu drogowego (MRD), które od kilku lat stanowią jeden z elementów prowadzonej polityki poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono autorską definicję MRD oraz propozycję najważniejszych elementów wyposażenia takiej infrastruktury wraz z przykładowymi schematami projektowanych MRD.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które razem z oprawą oświetleniową zapewniają dobrą widoczność po zmroku, ale również powinny charakteryzować się cechami, które ograniczą konsekwencje zderzenia z pojazdem oraz jego wtórne skutki.

Oświetlenie

Oświetlenie przejść dla pieszych

W artykule opisano główne tezy zawarte w Wytycznych Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla Pieszych zarekomendowanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury w 2018 r.

WIADOMOŚCI

Wiadomości

Rekordziści dotacji „Polskiego Ładu”, Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Starych Lipkach, Dofinansowane oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Brzesko

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij