Drogi Publiczne wydanie nr 1/2020
Drogi Publiczne wydanie nr 1/2020

Pierwszy numer nowego czasopisma „Drogi Publiczne” już dostępne!

W bieżącym wydaniu znajdziecie Państwo artykuły związane z doborem odpowiedniej technologii przy budowie dróg gminnych i powiatowych i korzyściami ze stosowania technologii asfaltowych na drogach samorządowych. Na łamach pisma odpowiemy również na pytanie, czy nawierzchnie betonowe są trwałe i przedstawimy argumenty potwierdzające, że nawierzchnie przepuszczalne są inwestycją w przyszłość.

NEWS

News

Aktualności z branży

RELACJE

II Seminarium Warsztatowe

5-6 lutego 2020 r. w miejscowości Ruciane-Nida odbyła się druga edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne, zorganizowana przez „Magazyn Autostrady” i czasopismo „Mosty”.

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej

9-10 stycznia 2020 r. w Jarnołtówku odbyło się dwunaste seminarium drogowe „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu przy wsparciu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową

4-5 grudnia 2019 r. w Warszawie odbył się Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową zorganizowany przez Polski Kongres Drogowy oraz INFRAMA (Infrastructure Asset Management Academy).

INWESTYCJE

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo − Boczki Świdrowo

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo − Boczki Świdrowo. Inwestycję zrealizowano w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WYWIAD

Każda droga jest budowlą wymagającą profesjonalnego traktowania

Rozmowa z Adamem Czerwińskim, przewodniczącym Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Technologie asfaltowe dla dróg samorządowych i ciągów pieszo-rowerowych

Biorąc pod uwagę obecny stan techniczny dróg samorządowych w Polsce, zarządcy potrzebują efektywnych technologii charakteryzujących się wysoką trwałością przy niewygórowanych kosztach. Nowoczesne technologie asfaltowe dają ogromne możliwości w tym zakresie. Asfalty wysokomodyfikowane i modyfikowane polimerami MODBIT dzięki swoim parametrom zapewniają wysoką trwałość i odporność na koleinowanie.

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Jak dobrać odpowiednią technologię przy budowie dróg gminnych i powiatowych?

Artykuł zawiera cenne wskazówki, jak dobrać odpowiednią technologię przy budowie dróg gminnych i powiatowych. Opisane zostały popularne rodzaje nawierzchni, jak mieszanki mineralno-asfaltowe, nawierzchnie betonowe oraz z elementów prefabrykowanych.

Korzyści ze stosowania technologii asfaltowych na drogach samorządowych

Asfalt to bardzo elastyczny, wszechstronny produkt, który można stosować pod kątem budowy i utrzymania dróg samorządowych. W technologii asfaltowej można budować nie tylko drogi, ale ciągi piesze i rowerowe, place oraz parkingi. Materiał ten pozwala na uniwersalne i funkcjonalne projektowanie ciągów komunikacyjnych.

FORUM

Asfalty w teorii i praktyce. Jaki jest ich wpływ na prognozowaną żywotność dróg?

Wypowiedzi ekspertów dot. wpływu asfaltu na żywotność dróg.

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Czy nawierzchnie betonowe są trwałe?

Czy nawierzchnie betonowe są trwałe? To ważne pytanie zaprząta głowy przede wszystkim zarządców krajowej sieci drogowej, ale także interesuje użytkowników dróg. Szczególnie że zbudowano już i obecnie wykonuje się na sieci dróg krajowych tego typu nawierzchnie.

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Nawierzchnia przepuszczalna inwestycją w przyszłość

W artykule zostało opisane zagadnienie zagospodarowania przestrzennego jako „miasta-gąbki”, wpisujące się w strategię zrównoważonego rozwoju. Omówiono szczegółowo koncepcję „miasta-gąbki” akumulującego wody deszczowe i oddającego wilgoć w czasie suszy. Jednym z innowacyjnych rozwiązań w tej koncepcji jest budowa nowych i rekonstrukcja starych nawierzchni w technologii nawierzchni przepuszczalnych dla wody.

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA

Konstrukcja i zastosowanie rozkładarek mas mineralno-bitumicznych

Artykuł zawiera pełną charakterystykę rozkładarek mas mineralno-bitumicznych i ich parametry. Wypunktowano również wady i zalety tych maszyn.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Czy wysoka jakość jeszcze się opłaca?

Produkty GIERA, to nie tylko nośnik informacji - to 27 lat doświadczenia w produkcji i montażu oznakowania pionowego i UBRD, które mają służyć latami − tak jak cała infrastruktura drogowa.

UTRZYMANIE I NAPRAWA

Trudności w użytkowaniu infrastruktury rowerowej na przykładzie istniejących tras rowerowych w powiecie gliwickim, cz. 1

W ostatnich 15 latach w Polsce nastąpił znaczny rozwój sieci dróg dla rowerów, co jest związane m.in. z większą świadomością ekologiczną obywateli, poprawą sytuacji ekonomicznej w naszym kraju czy popularyzacją aktywnego trybu życia. Spore nakłady finansowe ze strony inwestorów publicznych nie zawsze jednak szły w parze z zapewnieniem odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa dla rowerzystów. Przyczyną może być nie do końca jasny i precyzyjnie ustalony stan prawny dróg dla rowerów w naszym kraju. Pierwsza część artykułu stanowi wprowadzenie do problematyki trudności, z jakimi na co dzień spotykają się użytkownicy dróg dla rowerów na terenie powiatu gliwickiego.

PRAWO I PRZEPISY

Partnerstwo publiczno-prywatne na drogach samorządowych Jan Styliński

W artykule opisano, dlaczego warto angażować się w partnerstwo publiczno-prywatne, jak otrzymać dofinansowanie PPP ze środków UE oraz zawarto wskazówki, jak przygotować dobry drogowy projekt.

WIADOMOŚCI

Wiadomości

Informacje regionalne

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij